Privacybeleid Bartmanzboot – Praten op het water

 

Deze privacyverklaring geldt voor vergaderlocatie Bartmanzboot – Praten op het water, hierna te noemen: Bartmanzboot

Bartmanzboot hecht veel waarde aan een correcte verwerking van privacygegevens voor zijn gasten en websitebezoekers. Daarin verandert met de nieuwe Europese APG weinig. Nieuw is om dit in een vastgelegd document bekend te maken. Graag stelt Bartmanzboot u daarom op de hoogte van de manier waarop wordt om gegaan met de verwerking van uw gegevens. Door gebruik te maken van onze website en/of diensten, verklaart u akkoord te gaan met deze privacyverklaring en al hetgeen hier uit volgt.

Vergaderlocatie Bartmanzboot, gevestigd aan de Vreelandseweg 12 -ws 12, 3632 EP  Loenen aan de Vecht en geregistreerd onder KvK 57994250, is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

De volgende website behoort tot Bartmanzboot:

www.bartmanzboot.nl

 

Contactgegevens:

Bartmanzboot
Vreelandseweg 12– ws 12
3632 EP  Loenen aan de Vecht
06-22958216

www.bartmanzboot.nl

 

Persoonsgegevens van opdrachtgevers die door Bartmanzboot worden verwerkt:

Onder opdrachtgevers van Bartmanzboot worden verstaan gasten, leveranciers en eventuele andere organisaties waar Bartmanzboot een zakelijke relatie mee heeft. Bartmanzboot verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken als u geboekt heeft of op een andere wijze contact heeft gezocht met Bartmanzboot:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens bedrijf/organisatie
 • functie binnen bedrijf/organisatie
 • telefoonnummer bedrijf/organisatie
 • e-mailadres

 

Het doel waarmee Bartmanzboot persoonsgegevens verwerkt:

Bartmanzboot verwerkt uw persoonsgegevens om de dienstverlening optimaal te kunnen inzetten, wat in de praktijk betekent:

 • opstellen van offertes
 • afhandelen van de facturatie
 • bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening  te kunnen uitvoeren
 • informeren over (eventuele wijzigingen van) de diensten van Bartmanzboot
 • verzenden van een (maximaal) 8-jaarlijkse mailing
 • onderhouden van contact
 • kunnen aangaan van een overeenkomst

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

Bartmanzboot neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bartmanzboot) tussen zit.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Bartmanzboot deelt geen persoonsgegevens met derden, tenzij hiervoor toestemming is verleend of wanneer dit wettelijk verplicht zou zijn. Bartmanzboot heeft geen contacten met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht.

 

Gebruik van cookies Bartmanzboot:

Bartmanzboot gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken om gegevens of surfgedrag te achterhalen. Zie verder onder ‘Google Analytics’.

 

Privacybeleid en andere websites:

Op www.bartmanzboot.nl kunnen links zijn opgenomen naar andere websites. Bartmanzboot is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover wordt verwezen naar de betreffende websites.

 

Gebruik van Google Analytics:

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Gebruik van Mailchimp:

Voor het met uw verleende toestemming verzenden van korte informatieve e-mails (maximaal 10x per jaar) maakt Bartmanzboot gebruik van Mailchimp. De hierboven genoemde gegevens worden door Mailchimp uitsluitend gebruikt voor mailings van Bartmanzboot. Bartmanzboot heeft hiertoe een verwerkingsovereenkomst met Mailchimp afgesloten, die op verzoek kan worden ingezien.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bartmanzboot. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat Bartmanzboot op uw verzoek de persoonsgegevens waarover Bartmanzboot beschikt in een computerbestand zal sturen naar u of een ander door u genoemde organisatie.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar informatie@bartmanzboot.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto en strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

U heeft tevens de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens die toezicht houdt op naleving van de privacywetgeving.

 

Hoe Bartmanzboot uw persoonsgegevens beveiligt:

Bartmanzboot neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zowel laptop als telefoon die gebruikt worden voor de bedrijfsvoering van Bartmanzboot zijn voorzien van up-to-date software om malware in welke vorm dan ook tegen te gaan. Voorts zal bij verlies, diefstal of oneigenlijke poging tot gebruik van hardware de toegang worden bemoeilijk door regelmatig wijzigende passwords.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met informatie@bartmanzboot.nl

 

Loenen aan de Vecht, mei 2018